TR / ENG

Rhino Inc, Gelişmiş Elektronik Tip
Komponentler Tasarlar, Üretir ve Geliştirir.

Şirket, 2019 Yılında öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, gelişmiş yerli ve milli kaynakları kullanarak,
ulusal ve uluslararası sanayiine kazanım yaratmak amacıyla kuruldu.

Rhino Inc. , Türk sanayii sektöründe edinmiş olduğu 20 yılı aşkın tecrübesiyle, yerli ve milli üretim yapabilmek adına 2019 yılında kurulmuştur. Şirketimiz talaşlı imalat gerektiren elektronik tip parçaların ve konnektörlerin tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi görevlerini üstlenmiştir. Bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve sanayide dışa bağımlılığı azaltmayı, yerli ve milli kaynaklarıklarını kullanarak uluslararası sanayinde kazanım elde edinmeyi kendine amaç edinmiştir.

Vizyon ve Misyon

İkinci nesil olarak devraldığımız sektörde; ürettiğimiz bütün ürünlerde ve sunduğumuz tüm hizmetlerde izinden gidilen bir firma olarak başarımızı uluslararası boyuta taşımaktır. Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmayı öncelik edinerek; değişen ve gelişen müşteri talepleri karşısında kaliteden ödün vermeden müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut müşteri memnuniyetini artırarak sektörde her zaman hassas, zor imalat süreçlerinde ilk tercih edilen ve müşterileri için değer yaratan bir firma olmaktır.

Hedeflerimiz

• Sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak. • Ana sanayi firmalarının ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edilebilmesine katkıda bulunmak. • Firmanın karlılığının sürekliliğini sağlayarak çalışanlarının maddi ve manevi tatminini sağlamak ve diğer yan sanayi firmalarıyla rekabet edebilmek. • Müşteri tatmininin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla müşteri taleplerinin istenilen miktarda, nitelikte ve tam zamanında sunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız; * Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek, * En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üretmek, * Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak, * Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, * Çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, sıfır iş kazası hedefi ile uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak, * Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak, * Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak, * Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak. * Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek. * Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak, * Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak. için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız; Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,  Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,  Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,  Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,  Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,  Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,  Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,  Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,  Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçin, size ulaşalım.

Ostim Osb Mahallesi 1234. Cadde No:15 Ostim/ANKARA
+90 312 503 6069
info@rhinoinc.com.tr
+90 532 161 7434